Соціальні послуги: що це

Соціальні послуги: що це

Соціальна послуга – дія чи дії у сфері соціального обслуговування, надання постійної, періодичної, разової допомоги, у тому числі термінової допомоги громадянину з метою покращення умов його життєдіяльності та розширення його можливостей самостійно забезпечувати свої основні життєві необхідності.

Форми соціальних послуг.

 • Надаються громадянам у формі соціального обслуговування вдома, або у напівстаціонарній чи в стаціонарній формі.
 • У напівстаціонарній формі надаються отримувачам організацією соціального обслуговування у певний час доби.
 • У стаціонарній формі надаються одержувачам за постійного, тимчасового (на термін, визначений індивідуальною програмою) або п'ятиденного (на тиждень) цілодобового знаходження в організації соціального обслуговування.

При наданні соціальних послуг у напівстаціонарній формі або стаціонарній формі повинні бути забезпечені:

 • Можливість супроводження отримувача соціальних послуг при пересуванні територією організації соціального обслуговування, а також при користуванні послугами, що надаються такою організацією;
 • Можливість для самостійного пересування територією організації соціального обслуговування, входу, виходу та переміщення всередині такої організації (у тому числі для пересування у кріслах колісних), для відпочинку в сидячому положенні, а також доступне розміщення обладнання та носіїв інформації;
 • Дублювання текстових повідомлень голосовими повідомленнями, оснащення організації соціального обслуговування знаками, виконаними рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, ознайомлення з їх допомогою за написами, знаками та іншою текстовою та графічною інформацією на території такої організації.
 • Дублювання голосової інформації текстовою інформацією, написами та світловими сигналами, інформування про надані соціальні послуги з використанням української жестової мови (сурдоперекладу), допуск сурдоперекладача.
 • Надання інших видів сторонньої допомоги.

Види соціальних послуг.

 • Соціально-побутові, створені задля підтримки життєдіяльності одержувачів соціальних послуг у побуті;
 • Соціально-медичні, спрямовані на підтримку та збереження здоров'я отримувачів соціальних послуг шляхом організації догляду; сприяння проведенню оздоровчих заходів, систематичному спостереженню за отримувачами соціальних послуг для виявлення відхилень у стані їхнього здоров'я;
 • Соціально-психологічні, що передбачають надання допомоги у корекції психологічного стану одержувачів соціальних послуг для адаптації у соціальному середовищі, у тому числі надання психологічної допомоги анонімно з використанням телефону довіри;
 • Соціально-педагогічні, спрямовані на профілактику відхилень у поведінці та розвитку особистості одержувачів соціальних послуг, формування у них позитивних інтересів (у тому числі у сфері дозвілля), організацію їхнього дозвілля, надання допомоги сім'ї у вихованні дітей;
 • Соціально-трудові, спрямовані на надання допомоги у працевлаштуванні та у вирішенні інших проблем, пов'язаних з трудовою адаптацією;
 • Соціально-правові, спрямовані на надання допомоги в отриманні юридичних послуг, у тому числі безкоштовно, у захисті прав та законних інтересів отримувачів соціальних послуг;
 • Послуги з метою підвищення комунікативного потенціалу одержувачів соціальних послуг, які мають обмеження життєдіяльності, зокрема дітей-інвалідів;

Термінові соціальні послуги:

 • забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням чи наборами продуктів;
 • забезпечення одягом, взуттям та іншими предметами першої необхідності;
 • сприяння в отриманні тимчасового житлового приміщення;
 • сприяння в отриманні юридичної допомоги з метою захисту прав і законних інтересів одержувачів соціальних послуг;
 • сприяння в отриманні екстреної психологічної допомоги із залученням до цієї роботи психологів та священнослужителів;
 • інші термінові соціальні послуги.

Надання термінових соціальних послуг з метою забезпечення невідкладної допомоги здійснюється у терміни, зумовлені потребою одержувача соціальних послуг, без складання індивідуальної програми та без укладання договору про надання соціальних послуг. Підставою для надання термінових соціальних послуг є заява одержувача соціальних послуг, а також отримання від медичних, освітніх чи інших організацій, які не входять до системи соціального обслуговування, інформації про громадян, які потребують надання термінових соціальних послуг. Підтвердженням надання термінових соціальних послуг є акт про надання термінових соціальних послуг, що містить відомості про одержувача та постачальника цих послуг, види наданих термінових соціальних послуг, строки, дату та умови їх надання.

Сприяння у наданні медичної, психологічної, педагогічної, юридичної, соціальної допомоги, що не належить до соціальних послуг (соціальний супровід).

За необхідності, громадянам, зокрема батькам, опікунам, піклувальникам, іншим законним представникам неповнолітніх дітей, сприяють в наданні медичної, психологічної, педагогічної, юридичної, соціальної допомоги, що не належить до соціальних послуг (соціальний супровід).

Соціальний супровід здійснюється шляхом залучення організацій, що надають таку допомогу, на основі міжвідомчої взаємодії, відповідно до законів. Заходи із соціального супроводу відображаються в індивідуальній програмі.

Читайте також