Політика конфіденційності

Загальна інформація

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – «Політика конфіденційності», «Політика») діє відносно всієї інформації, яку Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність» (надалі також «Рух») може отримати про Користувача під час використання сайту https://se.org.ua, а також інших ресурсів Громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність», зокрема, але не виключно, https://monitoring.soc.business (далі “Сайт”).
Для користування Сайтом та Послугами Користувач зобов’язаний прийняти умови цієї Політики. Учасник не має права використовувати Сайт та послуги, які надаються Сайтом (далі — Послуги), у випадку незгоди з умовами даною Політикою.

Терміни

«Персональні дані» – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

«Обробка персональних даних» – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

«Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Рухом вимога не допускати поширення персональних даних Користувача без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

«Загальнодоступні дані» – інформація (у тому числі Персональні дані), до якої фізична особа — власник цих даних, надала доступ необмеженому колу осіб (у т.ч. шляхом публікації на будь-якому інтернет-сайті без обмеження доступу до цих даних) або на які відповідно до даної Політики й/або чинного законодавства України не поширюється вимога дотримання конфіденційності.

«Cookies (Кукі)» – фрагмент даних, створений Сайтом й збережений у комп’ютері Учасника у вигляді одного або декількох файлів. Cookies не містять Персональних даних і  можуть бути заблоковані Учасником у будь-який момент.

1. Предмет Політики

Дана Політика визначає порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних, Загальнодоступних та інших даних, що надаються Рухом Користувачем при використанні ним Сайту та Послуг.

1.2. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою та умовами обробки персональних даних Користувача, у тому числі збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання (у тому числі передання), знищення персональних даних. У разі незгоди з умовами Політики Користувач повинен припинити використання Сайту.

1.3. Дана Політика не регулює, а Рух не несе відповідальності за порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних даних Користувача третіми особами,  підприємствами й організаціями, що не перебувають у володінні або під керуванням Руху, і фізичними особами, що не є працівниками/-цями Руху, навіть якщо Користувач одержав доступ до сайтів, програмного забезпечення, товарів або послуг цих осіб за допомогою Сайту.

1.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

1.5. Відповідно до пунктів 1 і 2 частини другої статті 8, частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» Рух повідомляє про володільця, розпорядника, місцезнаходження, склад і мету збору персональних даних. Володільцем та розпорядником персональних даних, що обробляються, є Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність» ЄДРПОУ 39882200 (04211, м. Київ  вул. Оболонська Набережна, б. 1, кв. 130).

Зберігання цих наданих персональних даних здійснюється на серверах, що забезпечують функціонування Сайту.

Персональні дані зберігаються терміном не більше, ніж це необхідно відповідно цілей їх обробки.

1.6. Метою одержання, зберігання, обробки й використання Персональних, Загальнодоступних та інших даних Користувача є:

1.6.1. захист інтересів Користувача, Руху та Сайту;

1.6.2. надання Користувачу Послуг, включаючи показ таргетованої, персоналізованої або загальної інформації, покращення якості існуючих і створення нових сайтів та послуг, що надаються Сайтом.

1.6.3. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті.

1.6.4. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.

1.6.5. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

1.6.6. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

1.6.7. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

1.6.8. Створення облікового запису.

1.6.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту.

1.6.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені Руху або від імені партнерів Руху.

1.6.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

1.6.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Сайту з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

2. Отримання, обробка та використання інформації та персональних даних

2.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється протягом строку, необхідного для досягнення мети обробки, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

2.2. Рух має право завантажувати на комп’ютери Учасників файли Сookies (якщо Користувач самостійно не обмежив дану можливість у своєму веб-браузері), а також одержувати, зберігати, обробляти й використовувати інформацію, що міститься в Сookies.

2.3. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті в розділі про реєстрацію і включають в себе:

 • ПІБ Користувача;
 • контактний телефон Користувача;
 • адреса електронної пошти (e-mail);
 • місце проживання Користувача.
 • відомості про стан здоров’я Користувача (у тому числі про інвалідність)

2.4. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( “піксель”):

 • IP адреса;
 • інформація з Сookies;
 • інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);
 • час доступу;
 • адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
 • реферер (адреса попередньої сторінки).

2.5. При використанні Користувачем Сайту та Послуг обладнання, на якому розташований Сайт, Сайт автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Користувача, що не відносяться до Персональних, наприклад: IP-адреса Користувача, дані про місцезнаходження Учасника, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, технічні параметри комп’ютера Користувача, наявність або відсутність у комп’ютері Користувача конкретного програмного забезпечення, налаштування даного програмного забезпечення, файли Сookies, а також статистична інформація про активність Користувача.

2.6. Відключення Сookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту, що вимагають авторизації.

2.7. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

2.8. Рух має право зберігати Персональні, Загальнодоступні та інші дані Користувача в обсязі та у строки необхідні для реалізації мети, що зазначена у даній Політиці, або у строки, встановлені чинним законодавством України, нормами міжнародного права, або законодавством країни проживання або перебування Учасника, або до моменту видалення Користувачем цих даних.

3. Доступ до інформації

3.1. Рух зобов’язується не надавати Персональні дані третім особам без згоди Користувача, якому належать ці дані. Передача Персональних даних третім особам допускається у наступних випадках:

 • після одержання згоди Користувача, якому належить дана інформація;
 • при необхідності передачі Персональних даних з метою виконання замовлення або запиту Користувача;
 • за обґрунтованими запитами уповноважених органів державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України;
 • у тому випадку, якщо на думку Руху, Користувач порушує умови даної Політики та/або інших договорів і угод між Рухом та Користувачем.

3.2. Користувач дозволяє Руху надавати дозвіл іншим компаніям, з якими Рух уклала відповідні угоди, меморандуми, одержувати, зберігати та обробляти дані про Користувача (крім Персональних даних), такі як IP-адреса Користувача, файли Сookies, деперсоналізовані контактні дані Користувача, а також статистичну інформація про активність Користувача для покращення якості надаваної цими компаніями послуг та інформації рекламного характеру.

3.3. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і у випадку, якщо доступ до цих даних буде отриманий третіми особами поза зоною технічних засобів зв’язку, підвладних Руху, Рух не несе відповідальності за збиток, заподіяний таким доступом.

4. Контент від Користувачів (у тому числі коментарі)

4.1. Рух надає Користувачам можливість брати участь у дискусіях на Сайті, включаючи коментарі, рекомендації, точки зору читачів, огляди, рейтинги та ін. Будь-яка інформація, яку Користувач надає, вказавши своє вигадане або справжнє ім’я, ID у будь-якій соцмережі, або будь-яке зображення або фотографію, стає надбанням громадськості і може бути використаним Рухом у рекламних або комерційних цілях в будь-яких засобах масової інформації.

4.2. Якщо Користувач вирішив брати участь у громадській дискусії, він повинен знати, що будь-яка особиста інформація, надана Користувачем, може бути прочитана, зібрана чи використана іншими користувачами цих послуг, і може бути використана для розсилки небажаних повідомлень. Рух не несе відповідальність за особисту інформацію, яку Користувач надає у коментарях і не зобов’язаний публікувати, видаляти або редагувати будь-який з коментарів Користувача.

4.3. Якщо Користувач вирішив рекомендувати будь-яку статтю з Сайту у Facebook, ці дії регулюються Політикою конфіденційності Facebook. Рух не відстежує і не зберігає записи цих дій. Теж саме стосується політики Twitter та Instagram.

4.4. Якщо Користувач зареєстрований на Сайті, Рух може відстежувати і аналізувати його дії на ньому. Беручи участь у громадській дискусії, Користувач погоджується на те, що його дії будуть публічними. Крім того, вони можуть бути включені у RSS-канали, API, і стати доступними для інших веб-сайтів за допомогою інших форматів. В результаті, надана Користувачем інформація може з’явитись на інших веб-сайтах, блогах, та ін. Рух не несе відповідальності за будь-яку особисту інформацію, яку Користувач вирішив оприлюднити через цей функціонал, і Користувач погоджуєтесь, що ця інформація буде вважатися такою, що була надана вами, а не Рухом.

5. Обмеження відповідальності за достовірність отриманої інформації

5.1. Рух не перевіряє достовірність отриманої про Користувачів інформації і не контролює правосуб’єктність Користувачів.

5.2. Інформація, яка може бути оброблена в процесі взаємодії з Користувачем Руху

 • Інформація, що надається Користувачами соціальної мережі FACEBOOK – під час використання Сайту може використовуватися надана Користувачем особиста інформація. Обсяг вищевказаної інформації не перевищує обсяг інформації, що вказується зареєстрованим користувачем FACEBOOK зазначеної при взаємодії з FACEBOOK.
 • Інформація про відвідування – при доступі до служб Руху через браузер, програму або інший клієнт сервери  Руху автоматично записують певну інформацію. Ці журнали сервера можуть містити інформацію про веб-запити, IP-адресу, типи і мову броузера, дату і час запиту, а також містити один або декілька файлів Cookies, за якими можна визначити броузер або аккаунт Користувача.
 • Користувацькі повідомлення – коли Користувач в процесі взаємодії при використанні Сайту відправляє повідомлення, у тому числі в служби підтримки, можливе збереження і обробка цих повідомлень для відповідей на запитання і подальшого вдосконалення функціонування Сайту та сервісів Руху. Для зв’язку з Користувачем з питань роботи Сайту може використовуватися адреса електронної пошти надана Користувачем.
 • Користувацькі повідомлення – коли Користувач в процесі взаємодії при використанні Сайту відправляє повідомлення, у тому числі в служби підтримки, можливе збереження і обробка цих повідомлень для відповідей на запитання і подальшого вдосконалення функціонування Сайту та сервісів Руху. Для зв’язку з Користувачем з питань роботи Сайту може використовуватися адреса електронної пошти надана Користувачем.

5.3. Дана політика конфіденційності відноситься виключно до Додатків та інших служб Руху. Рух не контролює сайти, які використовують програми інші продукти та служби Руху. Ці сайти можуть розміщувати на комп’ютер Користувача власні файли Cookies, збирати дані або запитувати у користувачів FACEBOOK особисту інформацію надану останніми на свій страх і ризик.

6. Захист інформації

6.1. Рух вживає всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання та обробки даних і заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування і заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованого доступу до систем, в яких ми зберігаємо особисті дані.

6.2. Рух надає доступ до інформації користувачів тільки тим співробітникам, підрядникам та агентам Руху, яким необхідно мати цю інформацію для здійснення операцій, які виконуються від імені Руху.

7. Додаткові умови

7.1. Рух має право вносити зміни в дану Політику. Усі внесені до Політики зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Політики. Усі зміни Політики набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Сайт, Користувач підтверджує згоду з новими умовами Політики в редакції, що діє на момент використання Користувачем Сайту.

7.2. Рух не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Політики, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань. До моменту прийняття умов даної Політики будь-який Користувач має право звернутися до Руху для отримання роз’яснень щодо положень Політики.

7.3. У випадку визнання недійсної або нездійсненої будь-якої частини даної Політики, інші частини Політики залишаються чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Політики, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

7.4. До даної Політики й відносин між Рухом та Користувачем, що виникають у зв’язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Політики та використання Сайту.

8. Зміна Політики

8.1. Користувач, використовуючи Сайт, прийняв умови цієї політики конфіденційності Руху і враховує, що дана політика конфіденційності може час від часу змінюватися. Зміни, що вносяться до політики конфіденційності, публікуються Рухом на цій сторінці.

8.2. Рух має право вносити зміни в Політику конфіденційності без згоди Користувача.

8.3. Зміни до Політики конфіденційності вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

8.4. Для питань щодо політики конфіденційності, Користувач може зв’язатися з Рухом через Сайт або використовуючи e-mail: sots.ednist@gmail.com.

9. Відповідальність сторін

9.1. Рух, у випадку не виконання своїх зобов’язань, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених цією Політикою Конфіденційності.

9.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Рух не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

9.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

9.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Рухом.

9.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

10. Вирішення спорів

10.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту і Рухом, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

10.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

10.3. При не досягненні угоди суперечка може буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

10.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Рухом застосовується чинне законодавство України.